• onas

  O nas

 • O Szpitalu
 • Wadze Szpitala
 • Rada Spoeczna
 • Administracja
 • Statut
 • Polityka prywatnoci
 • Warsztaty Terapii Zajciowej
 • Zamawianie recept
 • Galeria "pod Czwrk"
 • Deklaracja dostpnoci
 • Kontakt
 • Wykaz telefonw
 • Dojazd i zasady wjazdu
 • Rada Spoeczna Szpitala - Szpital Neuropsychiatryczny

  Rada Spoeczna Szpitala

  Przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym dziaa Rada Spoeczna, ktra jest organem inicjujcym i opiniodawczym organu zaoycielskiego oraz organem doradczym Dyrektora.
  Rad Spoeczn Szpitala powouje i odwouje Zarzd Wojewdztwa Lubelskiego oraz dokonuje zmian w jej skadzie.

  Rada Spoeczna liczy 7 osb.
  W skad Rady wchodz
  1. Jako przewodniczcy:
  - Marszaek Wojewdztwa Lubelskiego lub osoba przez niego upowaniona,
  2. Jako czonkowie:
  - przedstawiciel Wojewody Lubelskiego,
  - przedstawiciele wyonieni przez Sejmik Wojewdztwa Lubelskiego.

  Skad Rady Spoecznej Szpitala

  Zgodnie z obowizujc Uchwa Nr CXX/2447/2020 Zarzdu Wojewdztwa Lubelskiego z dnia 5 marca 2020 roku w skad Rady Spoecznej Szpitala wchodz:

  1. Piotr Bre - Przewodniczcy
  2. Zdzisaw Drozd
  3. Piotr Popiel
  4. Piotr Kienig
  5. Krzysztof Komorski
  6. Zbigniew Ryszard awniczak
  7. Konrad Sawicki