• oferta medyczna

  Oferta medyczna

 • BADANIA KLINICZNE
 • Oddziały szpitalne
 • Przychodnia
 • Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej
 • ZOL Psychiatryczne
 • Pracownie diagnostyczne
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej
 • Kriokomora - Zapisy
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
 • Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
 • Cennik świadczeń zdrowotnych
 • Katalog świadczeń zdrowotnych
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia


  W skład Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia wchodzą:
  ⇒ Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
  ⇒ Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
  ⇒ Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu


  Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

  Kierownik: Dr n. med. Aneta Pyłypczuk

  Rejestracja: tel. 81-72-86-373
  Lokalizacja: Lublin, ul. Abramowicka 2, na terenie szpitala; budynek 'E'


  Prowadzimy poradnictwo, psychoedukację dla osób uzależnionych i ich rodzin.


  Prowadzimy terapię w formie terapii indywidualnej i grupowej dla osób:
  - uzależnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych, hazardu patologicznego
  - osób współuzależnionych
  - osób z tzw. syndromem DDA


  Oferta dla osób uzależnionych

  Grupa wstępna - dla pacjentów rozpoczynających proces leczenia; zajęcia grupowe odbywają się 2 razy w tygodniu - we wtorki i czwartki, od godz. 17:00 do 19:00


  Po ukończeniu grupy wstępnej jest możliwość realizacji podstawowego programu terapii w warunkach ambulatoryjnych w formie psychoterapii indywidualnej i zajęć grupowych w warunkach oddziału dziennego lub przychodni.


  Dla pacjentów, którzy ukończyli podstawowy program terapii, utrzymują abstynencję i wprowadzają zmiany w swoim funkcjonowaniu, proponujemy kontynuację leczenia w ramach terapii pogłębionej zarówno w kontakcie indywidualnym jak i terapii grupowej.


  Oferta dla osób współuzależnionych


  Psychoterapia indywidualna
  Grupa terapeutyczna dla osób współuzależnionych - 1 raz w tygodniu, we środy w godz. 17:00 do 19:00


  Oferta dla osób z syndromem DDA (dorosłe dzieci alkoholików)


  Psychoterapia indywidualna
  Grupa terapeutyczna - 1 raz w tygodniu, w poniedziałki w godz. 17:00 do 19:00

  Do udziału w poszczególnych grupach kwalifikują terapeuci

  Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

  Ordynator Oddziału: Dr n. med. Dariusz Malicki
  Kontakt:
  Gabinet Ordynatora tel. 81 72-86-354
  Lekarz oddziału tel. 81 72-86-301
  Dyżurka Pielęgniarek tel. 81 72-86-355
  Sekretariat/Pielęgniarka Oddziałowa tel. 81 72-86-353
  Psychologowie/Terapeuci tel. 81 72-86-302
  Adres email: terapeuci.cotua@onet.pl
  Lokalizacja: Lublin, ul. Abramowicka 2, na terenie szpitala; budynek 'P'


  Pełna informacja o ofercie oddziału COTUA:

  Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu


  Oddział prowadzi terapię w ramach:
  - intensywnego podstawowego programu terapii uzależnienia od alkoholu
  - psychoterapia grupowa, psychoterapia indywidualna - każdy pacjent ma swojego osobistego terapeutę, który ustala jego osobisty program terapii, farmakoterapia wspomagająca
  - czas terapii ustalany jest indywidualnie, zazwyczaj ok. 6-8 tygodni
  - interwencja w nawrocie-zapobieganie spożyciu alkoholu u osób utrzymujących abstynencję
  - leczenie osób uzależnionych od leków i innych substancji psychoaktywnych
  - terapia hazardu patologicznego i innych uzależnień niechemicznych
  - spotkania edukacyjno-informacyjne dla rodzin pacjentów leczonych w oddziale,
  - pacjenci w ramach mitingów AA, NA, AH mają możliwość spotkać się z tymi, którzy długo utrzymują abstynencję, a w ten sposób czerpać wiedzę potrzebną do zmiany,
  - spotkania i zajęcia dla pacjentów po ukończeniu podstawowego programu terapii, maratony terapeutyczne, Klub Byłego Pacjenta.


  Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

  Kierownik: Dr n. med. Aneta Pyłypczuk

  Rejestracja: tel. 81 72-86-373
  Lokalizacja: Lublin, ul. Abramowicka 2, na terenie szpitala; budynek 'E'


  W ramach DOTUA realizowany jest podstawowy program terapeutyczny, równoważny podstawowemu programowi w trybie stacjonarnym.

  Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 15:00. Na czas leczenia w Oddziale Dziennym pacjent ma prawo do otrzymania zwolnienia lekarskiego. Program terapeutyczny jest realizowany w okresie 8 tygodni. W ramach DOTUA możliwe są przyjęcia interwencyjne, uwzględniające pobyty krótkotrwałe z naciskiem na indywidualny kontakt terapeutyczny.

  Do przyjęcia do DOTUA wymagane jest skierowanie (od lekarza rodzinnego, psychiatry), następnie należy telefonicznie umówić spotkanie z terapeutą, który zakwalifikuje do leczenia w oddziale i ustali termin przyjęcia.


  Po ukończeniu leczenia na DOTUA, jest możliwość kontynuowania leczenia w trybie ambulatoryjnym w Przychodni.