• oferta medyczna

  Oferta medyczna

 • BADANIA KLINICZNE
 • Oddziay szpitalne
 • Przychodnia
 • Orodek Rehabilitacji Leczniczej
 • ZOL Psychiatryczne
 • Pracownie diagnostyczne
 • Zakad Diagnostyki Obrazowej
 • Kriokomora - Zapisy
 • Wojewdzki Orodek Terapii Uzalenie i Wspuzalenienia
 • Caodobowy Oddzia Terapii Uzalenienia od Alkoholu
 • Cennik wiadcze zdrowotnych
 • Katalog wiadcze zdrowotnych
 • Caodobowy Oddzia Terapii Uzalenienia od Alkoholu - Szpital Neuropsychiatryczny

  Caodobowy Oddzia Terapii Uzalenienia od Alkoholu

  Ordynator Oddziau: Dr n. med. Dariusz Malicki
  Kontakt:
  Gabinet Ordynatora tel. 81 7286 354
  Lekarz oddziau tel. 81 7286 301
  Dyurka Pielgniarek tel. 81 7286 355
  Sekretariat/Pielgniarka Oddziaowa tel. 81 7286 353
  Psychologowie/Terapeuci tel. 81 7286 302
  Adres email: terapeucicotua@snzoz.lublin.pl  Lokalizacja: Lublin, ul. Abramowicka 2, na terenie szpitala; budynek 'P'

  Jeli:

  — martwi Ci, e zbyt duo i czsto pijesz
  — wielokrotnie obiecywae sobie i bliskim, e przestaniesz pi, gra lub przyjmowa leki a jednak dalej to robisz
  — pod wpywem alkoholu lub lekw robisz rzeczy, ktrych potem si wstydzisz
  — kierujesz samochodem pod wpywem alkoholu lub lekw
  — masz trudnoci w przypominaniu sobie co si dziao poprzedniego dnia, kiedy pie alkohol lub zaye lek
  — osoby z twojego otoczenia zwracaj Ci uwag, e zbyt duo pijesz
  — wymylasz rne preteksty, aby wyj z domu i napi si alkoholu lub gra
  — masz trudnoci w skoncentrowaniu si na swojej pracy, bo cigle mylisz o piciu, braniu lekw lub graniu

  Zgo si do oddziau!

  Jeli zdecydujesz si na leczenie w oddziale:

  1. Udaj si do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza psychiatry lub z innej placwki suby zdrowia po waciwe skierowanie

  Druk skierowania do Szpitala Psychiatrycznego
  PDFpobierz (PDF 286kb)

  Pniej

  2. Przyjed do oddziau i ustal OSOBICIE z lekarzem termin przyjcia. Jest to moliwe od poniedziaku do pitku w godzinach 8:00 - 10:00.
  Wsplnie z lekarzem ustalisz czy Twj stan zdrowia wymaga pobytu w szpitalu, a take czy nasz oddzia jest waciwym miejscem dla Ciebie.
  Przyjcia do oddziau s realizowane na bieco, w sytuacji braku miejsc - obowizuje kolejka (ustalenie najbliszego dostpnego terminu).
  Pacjenci kierowani na mocy postanowienia sdowego o leczeniu przymusowym s przyjmowani jako "dobrowolni" (zobligowani przez rodziny, kuratorw, sami si zgaszaj, ustalajc termin).
  W innych przypadkach terminy oraz warunki przyjcia ustalaj waciwe suby.
  3. Zabierz ze sob wszystkie potrzebne, niezbdne rzeczy osobiste (ubrania, wygodne buty, kosmetyki, dotychczas przyjmowane leki, okulary do czytania, zeszyt, dugopisy). Wane, aby kady pacjent zgaszajc si na oddzia, posiada swoj dotychczasow dokumentacj medyczn.

  Pamitaj, e w dniu zgoszenia na oddzia musisz by trzewy !!! (0,0 promila)


  Co to jest COTUA?

  Caodobowy Oddzia Terapii Uzalenienia od Alkoholu (COTUA) istnieje od 15.11.1999 roku. Jest czci Zakadu Lecznictwa Odwykowego Wojewdzkiego Orodka Terapii Uzalenienia i Wspuzalenienia, ktry istnieje przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym SP ZOZ w Lublinie.
  Wsplnie z pozostaymi czciami WOTUiW (Oddzia Dzienny i Przychodnia) realizuje kompleksowe leczenie uzalenienia od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

  Pobyt w oddziale

  Jeli zdecydujesz si na leczenie ⇒ podpiszesz kontrakt i rozpoczniesz prac.

  Zasadniczym elementem programu jest psychoterapia, ale w razie potrzeby wspierana farmakoterapi prowadzon przez lekarza oddziau.

  Podczas pobytu w oddziale bdziesz uczestniczy w terapii grupowej oraz indywidualnej.

  Na pocztku ⇒ rozpoczniesz prac w grupie motywacyjnej, gdzie bdziesz mg wzmocni swoj motywacj i rozpozna straty spowodowane piciem, naduywaniem lekw lub graniem hazardowym;

  Pniej ⇒ bdziesz kontynuowa leczenie w grupie terapeutycznej, gdzie dowiesz si co robi, eby nie pi, nie gra, nie zaywa lekw oraz jak radzi sobie z problemami spowodowanymi piciem (braniem lekw, graniem). Poznasz swoj chorob, swoje dotychczasowe, naogowe funkcjonowanie, a take moliwe sposoby poradzenia sobie.

  Czas trwania Twojej terapii bdzie ustalany indywidualnie, jednak maksymalny okres pobytu w oddziale to 8 tygodni. Bd gotowy na taki czas.

  W trakcie pobytu w COTUA pacjenci lecz si w oparciu o Osobisty Program Terapii, dostosowany do indywidualnych potrzeb kadego pacjenta. Realizacja programu terapeutycznego odbywa si w ramach terapii grupowej jak i indywidualnej. Pacjenci podczas hospitalizacji objci s opiek lekarsk, a w razie potrzeby take wsparciem farmakologicznym.

  W oddziale w kady drugi i czwarty pitek miesica w godz. od 13:30 do 14:30 (dokadny harmonogram w zaczniku poniej) prowadzone s przez terapeutw COTUA stacjonarne dyury informacyjno - edukacyjne dla rodzin i bliskich pacjentw uzalenionych od alkoholu. Po konsultacjach zachcamy do skorzystania ze spotka ,,Kim jestemy i jaki jest nasz cel'' organizowanych przez czonkinie grupy samopomocowej AL-Anon.

   
  Dyury terapeutw COTUA na 2024 rok
  PDFpobierz (PDF 663kb)

  Po ukoczeniu podstawowego programu terapii, poza skierowaniem do dalszego leczenia w Przychodni, proponujemy pacjentowi moliwo uczestniczenia w:

  - Klubie Byego Pacjenta, tj. grupie wsparcia dla absolwentw programu podstawowego (spotkania odbywaj si w kad ostatni sobot miesica w godz. 9:30 - 15:30, wyjtkowo w okresach witecznych zmiana terminw na: 23. marzec oraz 14. grudzie)

  - maratonach terapeutycznych o rnorodnej tematyce, tj. ofercie programu uzupeniajcego COTUA (szczegowy harmonogram dostpny wkrtce, zainteresowanych ofert prosimy o kontakt mailowy bd telefoniczny).

  Uprzejmie informujemy, e zajcia odbywa si bd w Szpitalu Neuropsychiatrycznym w budynku 'P' COTUA. Obowizuj wczeniejsze zapisy.

   
  OFERTA POSZPITALNA COTUA 2024
  PDFpobierz (PDF 40kb)

  Zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 81 7286 302 bd za pomoc poczty e-mail: terapeucicotua@snzoz.lublin.pl