• dla pacjenta

  Dla Pacjenta

 • Przyjcie
 • Regulamin odwiedzin
 • Prawa pacjenta
 • Standardy Ochrony Dzieci
 • Rzecznik Praw Pacjenta
 • Opieka duszpasterska
 • Dostp do Internetu
 • Skargi i wnioski
 • Internetowe Konto Pacjenta
 • Koronawirus - kwarantanna
 • Dokumenty wymagane przy przyjciu do Szpitala

  W trybie planowym:
  ⇒ Aktualne skierowanie
  ⇒ Wany dowd ubezpieczenia
  ⇒ Odcinek renty lub emerytury
  ⇒ Dowd osobisty z numerem PESEL
  ⇒ Aktualne zawiadczenie z UP - w przypadku osb zarejestrowanych w Urzdzie Pracy

  Przyjcie pacjenta do oddziaw: COTUA, Psychogeriatrycznego, Oddziau Psychiatrycznego dla Dzieci i Modziey oraz Oddziau Leczenia Zaburze Nerwicowych:
  Pacjenci przyjmowani s ze skierowaniem i po wczeniejszym uzgodnieniu miejsca z ordynatorem danego oddziau.
  W przypadku kiedy oddzia dysponuje wolnymi miejscami pacjenci przyjmowani s na takich samych zasadach jak do pozostaych oddziaw.

  Przyjcie pacjenta do Oddziau Rehabilitacji Neurologicznej Dziennej i Caodobowej Rehabilitacji Psychiatrycznej, DOTUA oraz Oddziau Psychiatrycznego Dziennego:
  Pacjenci przyjmowani s po wczeniejszym uzgodnieniu terminu przyjcia z ordynatorem oddziau.

  Pacjent przyjmujcy si do szpitala powinien mie przy sobie

  1) wasn piam
  2) ciapy
  3) mydo
  4) szampon do wosw
  5) szczotk /grzebie
  6) rcznik
  7) szczoteczk i past do zbw
  8) papier toaletowy

  Depozyty

  Przy przyjciu do Szpitala pacjent ma prawo do pozostawienia rzeczy wartociowych w depozycie Szpitala.
  Korzystanie z Depozytu Gwnego przez pacjenta jest dobrowolne.
  Pacjent moe postanowi o pozostawieniu posiadanych pienidzy i/lub rzeczy wartociowych przy sobie.
  Szpital nie ponosi odpowiedzialnoci zarzeczy wartociowe nie zoone do depozytu Szpitala.