• aktualnosci

  Aktualnoci

 • Certyfikat ISO
 • Program "Dobry Posiek"
 • "Nursing Now" Polska
 • wiatowy Dzie Higieny Rk
 • AKTUALNOCI

  Fatimski Piknik Rodzinny

  11-06-2024


  W niedziel 09 czerwca 2024 roku odby si w Parafii Matki Boej Fatimskiej w Lublinie festyn rodzinny. Szpital Neuropsychiatryczny jest instytucj, ktra funkcjonuje na terenie powyszej parafii. Na zaproszenie Ksidza Proboszcza Wiesawa Kosickiego pracownicy Szpitala wczyli si czynnie w organizacj festynu przygotowujc stoisko promujce nasz szpital.

  Piknik by okazj do poznania parafian oraz promocji zdrowia. Pielgniarki i pielgniarze naszego szpitala dokonywali pomiarw wanych parametrw yciowych takich jak: cinienie ttnicze krwi, ttno, oznaczali poziom glukozy oraz saturacj. Udzielali rwnie szczegowych informacji dotyczcych moliwoci uzyskania pomocy w sytuacji pogorszenia si zdrowia psychicznego dzieci, modziey oraz dorosych.

  Nasze stoisko cieszyo si duym zainteresowaniem, co potwierdza ponisza relacja fotograficzna.


  Konferencja inaugurujca projekty

  23-05-2024


  W dniu 17.05.2024 r. oficjalnie zainicjowalimy rozpoczcie realizacji projektw strategicznych dla wojewdztwa lubelskiego ,,Poprawa dostpnoci do wiadcze zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzalenie dzieci i modziey poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Modziey przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyskiego w Lublinie'' oraz ,,Funkcjonowanie i rozwj Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Modziey przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyskiego w Lublinie''.

  Obydwa projekty s wspfinansowane ze rodkw Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

  Poniej krtka fotorelacje z wydarzenia.

  W zwizku z budow Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego dzieci i modziey zaprojektowalimy logo, ktre bdzie towarzyszyo wszystkim wydarzeniom.

  12 maja - Midzynarodowy Dzie Pielgniarek

  10-05-2024


  12 maja - Midzynarodowy Dzie Pielgniarek

  Z okazji Midzynarodowego Dnia Pielgniarki skadamy Pielgniarkom i Pielgniarzom Szpitala Neuropsychiatrycznego serdeczne podzikowania za rzeteln prac, opiek i szacunek, jakim w codziennej pracy obdarzacie kadego Pacjenta. yczymy, aby kady nowy dzie w pracy przynosi wiele satysfakcji z wykonywania trudnych i odpowiedzialnych zada. W yciu osobistym yczymy za realizacji planw oraz wszelkiej pomylnoci.


  yczy Dyrekcja Szpitala

  5 maja wiatowy Dzie Higieny Rk

  02-05-2024


  5 maja to dzie, w ktrym powinnimy zwrci szczegln uwag na higien rk. wito ustanowione przez wiatow Organizacj Zdrowia (WHO) jest skierowane przede wszystkim do podmiotw medycznych, gdzie higiena rk jest szczeglnie wana i moe zaway na czyim yciu. Personel medyczny to oczywicie niejedyne osoby, ktre powinny pamita o tym zdrowym nawyku. Rce naley my:

 • po powrocie do domu, zakupach, dotykaniu porczy i klamek w komunikacji miejskiej;
 • po kontakcie z pienidzmi;
 • przed dotykaniem i przygotowywaniem jedzenia;
 • po skorzystaniu z toalety;
 • po porzdkach, np. praniu brudnych rzeczy albo wyniesieniu mieci;
 • po zabawach ze zwierzakiem i dotykaniem jego zabawek, miski lub kuwety;
 • po kichaniu, kasaniu i ziewaniu skutkujcym zasanianiem ust i nosa
 • Mycia rk uczymy si jako mae dzieci, ale wielu z nas robi to niewaciwie. Przede wszystkim mycie rk powinno trwa minimum 30 sekund i by wykonywane przy pomocy ciepej wody i myda. Podczas mycia rk nie mona zapomina o myciu kciuka, przestrzeni pomidzy palcami, wierzchu doni i nadgarstkw. Taka higiena moe uratowa nas przed wieloma chorobami.

  W naszym szpitalu wiemy jak wane to zagadnienie, dlatego we wszystkich oddziaach szpitalnych prowadzone s dziaania majce na celu nauk higieny rk poprzez rne formy owiaty zdrowotnej: pogadanki, sesje plakatowe czy treningi higieniczne.

  Kiermasz Obrazw 2024

  17-04-2024


  Terapeutki zajciowe i pacjenci Oddziau VI zapraszaj na kiermasz obrazw w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysawa Kaczyskiego w Lublinie.

  Kiermasz odbdzie si w dniach 23.04 (wtorek) oraz 24.04 (roda) w godzinach 9:00 - 12:00. Prace zostay wykonane przez pacjentw w ramach terapii zajciowej.

  Dochd zasili leczenie Oliwki Kraczek, ktra walczy z SMA (rdzeniowy zanik mini).

  Stoiska bd ustawione w gwnym budynku Szpitala obok szatni.

  15 kwietnia - wiatowy Dzie Trzewoci

  16-04-2024


  15 kwietnia na caym wiecie obchodzony jest Dzie Trzewoci. Alkoholizm jest jedn z najbardziej popularnych chorb w skali globalnej i przyczyn mierci okoo 2,5 milionw ludzi rocznie.

  Zapraszamy do wysuchania wywiadu z pracownikiem Szpitala na temat tego jak pomc, jeli widzimy, e kto w naszym otoczeniu ma problem z uywkami. Odpowiedzi udzielaa dr Aleksandra Rado - naczelna psycholog Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. Mieczysawa Kaczyskiego w Lublinie.

  Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

  09-04-2024  5 kwietnia 2024 r. w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysawa Kaczyskiego w Lublinie Marszaek Wojewdztwa Lubelskiego Jarosaw Stawiarski, Wicemarszaek Wojewdztwa Lubelskiego Zbigniew Wojciechowski oraz p.o. Dyrektora Szpitala dr n. med. Piotr Dreher uroczycie podpisali umow o dofinansowanie projektu strategicznego dla regionu w zakresie wsparcia infrastruktury zdrowia psychicznego dzieci i modziey. Projekt uzyska dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

  Projekt pn. ,,Poprawa dostpnoci do wiadcze zdrowotnych w zakresie opieki psychologicznej, psychiatrycznej i leczenia uzalenie dzieci i modziey poprzez utworzenie Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Modziey przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyskiego w Lublinie'' o wartoci blisko 53 mln z, wynikajcy z Kontraktu Programowego dla Wojewdztwa Lubelskiego, otrzyma dofinansowanie z UE w wysokoci ponad 43 mln z oraz z Budetu Pastwa w kwocie niemal 5,5 mln z w ramach Dziaania 7.8 Infrastruktura ochrony zdrowia programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. czne dofinansowanie wynioso 92,53% wydatkw kwalifikowalnych projektu.

  To ju drugi projekt strategiczny realizowany przez Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. Mieczysawa Kaczyskiego w Lublinie. Obydwa projekty Szpitala s wobec siebie komplementarne. Pierwszy projekt pn. ,,Funkcjonowanie i rozwj Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Modziey przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyskiego w Lublinie'' otrzyma dofinansowanie z UE w wysokoci 7,6 mln z w ramach Dziaania 8.6 Usugi zdrowotne. Umow w tym zakresie podpisano 30 stycznia 2024 r. Projekt dotyczy rozwoju rodowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i modziey na terenie wojewdztwa lubelskiego poprzez organizowanie leczenia, opieki specjalistycznej oraz integracji spoecznej w oparciu o usugi Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Modziey (RCZP). Natomiast podpisana dzisiaj umowa o dofinansowanie projektu dotyczy stworzenia niezbdnej infrastruktury RCZP.

  wiatowy Dzie Zdrowia 2024

  05-04-2024  7 kwietnia obchodzony jest wiatowy Dzie Zdrowia, ktrego globalnym organizatorem jest wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO World Health Organization). Haso przewodnie w 2024 roku brzmi ,,Moje zdrowie, moje prawo''.

  Tegoroczny temat zosta wybrany tak, aby broni prawa kadego i wszdzie do dostpu do wysokiej jakoci usug zdrowotnych, edukacji i informacji, a take bezpiecznej wody pitnej, czystego powietrza, dobrego odywiania, wysokiej jakoci mieszka, godnych warunkw pracy i rodowiska oraz wolnoci od dyskryminacji. Jest to doskonaa okazja, aby zastanowi si nad tym, jakie zachowania zdrowotne na co dzie moemy wprowadzi, aby zadba o siebie i swoje zdrowie.

  W Szpitalu Neuropsychiatryczny w Lublinie we wszystkich oddziaach prowadzona jest owiata zdrowotna i promocja zdrowia. Szerzeniem owiaty zdrowotnej zajmuje si gwnie personel pielgniarski pracujc zgodnie z wytycznymi Narodowego Programu Zdrowia. S to dziaania umoliwiajce poszczeglnym osobom i spoecznoci zwikszenie kontroli nad czynnikami warunkujcymi stan zdrowia i przez to jego popraw oraz promowanie zdrowego stylu ycia.

  Poniej krtka relacja z sesji plakatowej w Oddziale Psychiatrycznym Oglnym VII-ym.

  Spotkanie Wielkanocne pacownikw 2024

  03-04-2024


  W dniu 27 marca 2024 roku odbyo si Spotkanie Wielkanocne Pracownikw Szpitala. Swoj obecnoci zaszczyci nas Jego Ekscelencja Ksidz Biskup Mieczysaw Ciso.

  Dyrektor dr n. med. Piotr Dreher zoy ciepe yczenia witeczne i podzikowania za przygotowanie uroczystego spotkania oraz za stworzenie atmosfery witecznej pacjentom naszego szpitala poprzez dekoracj oddziaw szpitalnych i spotkania wielkanocne spoecznoci terapeutycznych w poszczeglnych oddziaach i zakadach.

  Teleplatforma Pierwszy Kontakt  PROFILAKTYKA 40+  Internetowe Konto Pacjenta - IKP

  Internetowe Konto Pacjenta to bezpatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia.
  Wejd na https://pacjent.gov.pl/ i zaloguj si na swoje Internetowe Konto Pacjenta (IKP).
  Tutaj szybko i bezpiecznie sprawdzisz informacje o zdrowiu: swoim, swoich dzieci lub osoby, ktra Ci do tego upowania.

  Dziki IKP:
  ⇒ otrzymasz e-recept SMS-em lub/i e-mailem
  ⇒ sprawdzisz, jak przyjmowa lek i w jakiej dawce
  ⇒ masz dostp do danych swoich dzieci do 18 roku ycia
  ⇒ sprawdzisz histori wizyt sfinansowanych przez NFZ

  Korzystaj z e-recepty
  ⇒ nie ma ryzyka, e otrzymasz w aptece nieprawidowy lek
  ⇒ moesz wykupi kady lek z e-recepty w innej aptece i nie utracisz refundacji
  ⇒ jeli chorujesz przewlekle, to po ustaleniu z lekarzem dostaniesz kolejn e-recept bez koniecznoci wizyty w gabinecie.

  Wejd na https://pacjent.gov.pl/ i zaloguj si na swoje Internetowe Konto Pacjenta (IKP).
  W zakadce "Moje konto" wybierz rodzaj powiadomie: SMS lub e-mail (albo jedno i drugie) i odbieraj recepty elektronicznie.