• onas

  O nas

 • O Szpitalu
 • Wadze Szpitala
 • Rada Spoeczna
 • Administracja
 • Statut
 • Polityka prywatnoci
 • Warsztaty Terapii Zajciowej
 • Zamawianie recept
 • Galeria "pod Czwrk"
 • Deklaracja dostpnoci
 • Kontakt
 • Wykaz telefonw
 • Dojazd i zasady wjazdu
 • Galeria pod Czwrk - Szpital Neuropsychiatryczny

  Galeria "pod Czwrk" w naszym Szpitalu

  Motto: "Pikno nie jest zbytkiem, lecz niezbdnym warunkiem penego rozkwitu i zharmonizowania funkcji psychicznych"

  Dr Oskar Bielawski

  logo Galeria pod Czwrk

  Arteterapia stosowana w leczeniu zaburze psychicznych ksztatuje osobnicz wraliwo, zblia chorego do wszystkich wartoci jakie niesie ze sob sztuka, peni funkcj estetyczn, ksztatujc smak estetyczny nie tylko chorego ale caego otoczenia, ktre tworzy instytucja lecznicza. Sztuka staje si udziaem osb wraliwych, czynnym i biernym udziaem w twrczoci i konsumpcji artystycznej.

  Te walory arteterapii realizuje staa galeria wystawiennicza na terenie Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyskiego w Lublinie. Galeria "pod Czwrk" zlokalizowana w przyziemiu, pod Oddziaem IV powstaa w 1991r. z inicjatywy lekarzy i instruktorw terapii zajciowej. Pierwsza wystawa bdca przegldem historycznym prac pacjentw, zgromadzonych w szpitalu w jego 50-letniej historii towarzyszya l-szym Lubelskim Spotkaniom Naukowym, konferencji powiconej schizofrenii, organizowanej przez oddzia lubelski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

  Od tamtej pory zorganizowano dziesitki wystaw, bardzo rnych w swoim wyrazie artystycznym. Byy to wystawy indywidualne i zbiorowe, twrcw dotknitych chorob z orodkw psychiatrycznych w Polsce takich jak Tworki, Kobierzyn, Abramowice, profesjonalistw i amatorw. Ale byy te wystawy twrcw profesjonalnych zwizanych czy zaprzyjanionych ze szpitalem w inny sposb ni przez swoj chorob. Byy to wystawy malarstwa, grafiki, rzeby i fotografii, indywidualne i zbiorowe, prezentujce cae bogactwo technik uywanych w pracowniach plastycznych i warsztatach terapii zajciowej.

  Kad now wystaw otwiera wernisa na og z udziaem autorw, z poczstunkiem dla goci. Pomimo ograniczonej przestrzeni staramy si przygotowa wystawy jak najlepiej, z okrelon koncepcj "scenograficzn". Wernisae staj si okazj do wymiany opinii autorw, widzw - pacjentw szpitala i innych odbiorcw, ktrymi s studenci, suchacze szk medycznych czy rodziny odwiedzajce swoich chorych.

  Galeria "pod Czwrk" jest ciekawym, wanym i poytecznym zjawiskiem artystyczno-socjologicznym. Tworzy okrelon przestrze kultury w rodowisku szpitalnym. Budzc potrzeby estetyczne, potrzeby obcowania ze sztuk nie tylko u chorych, t na pozr zamknit przestrze przekracza.

  Tadeusz Mynarczyk
  byy dyrektor Szpitala

  Galeria "pod Czwrk" w Galerii Foto WTZ

  Prezentowane prace powstay w Warsztatach Terapii Zajciowej oraz Pracowni Plastycznej.

  Przedmioty ozdobne wykonane s w technice decoupage, makramy oraz gipsie, natomiast prace malarskie w pasteli suchej i olejnej.

  Warsztaty prowadz okazjonalne kiermasze wyrobw artystycznych.