• aktualnosci

  Aktualnoci

 • Certyfikat ISO
 • Program "Dobry Posiek"
 • "Nursing Now" Polska
 • wiatowy Dzie Higieny Rk
 • Informacja Ministerstwa Zdrowia o Inauguracji "Nursing Now" Polska


  Nursing Now

  Film Ministerstwa Zdrowia z Inauguracji Kampanii Nursing-Now Polska


  Informacja Ministerstwa Zdrowia z Inauguracji Kampanii Nursing-Now Polska na Facebook


  Ministerstwo Zdrowia - Departament Pielgniarek i Poonych uprzejmie informuje, e 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia uroczycie zainaugurowano Midzynarodow Kampani "Nursing Now" Polska. 200 lat temu urodzia si wybitna reformatorka wspczesnego pielgniarstwa Florence Nightingale, w zwizku z tym wiatowa Organizacja Zdrowia ogosia rok 2020 Midzynarodowym Rokiem Pielgniarki i Poonej. Celem kampanii jest przede wszystkim podniesienie prestiu zawodu pielgniarki, poonej oraz pokazanie roli i znaczenia tych zawodw w systemie ochrony zdrowia a take uhonorowanie wkadu tych grup zawodowych w zdrowie spoeczestwa w Polsce i na wiecie. Kampania ma pokaza modym ludziom, e jest to zawd dajcy due moliwoci i szanse samorealizacji, ktry warto wybra.

  W zakresie oczekiwa i proponowanych rozwiza prowadzenia Kampanii, Departament Pielgniarek i Poonych stale wsppracuje z samorzdem zawodowym pielgniarek i poonych, Oglnopolskim Zwizkiem Zawodowym Pielgniarek i Poonych, Polskim Towarzystwem Pielgniarskim, Polskim Towarzystwem Poonych oraz innymi organizacjami dziaajcymi na rzecz rodowiska zawodowego pielgniarek i poonych.