• onas

  O nas

 • O Szpitalu
 • Wadze Szpitala
 • Rada Spoeczna
 • Administracja
 • Statut
 • Polityka prywatnoci
 • Warsztaty Terapii Zajciowej
 • Zamawianie recept
 • Galeria "pod Czwrk"
 • Deklaracja dostpnoci
 • Kontakt
 • Wykaz telefonw
 • Dojazd i zasady wjazdu
 • Polityka prywatnoci Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie


  Zgodnie z art. 13 oglnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, i:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. Mieczysawa Kaczyskiego Samodzielny Publiczny Zakad Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, wpisany do rejestru stowarzysze, innych organizacji spoecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakadw opieki zdrowotnej przez Sd Rejonowy Lublin - Wschd w Lublinie z siedzib w widniku, VI Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego pod numerem KRS 0000004020,
  2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iodo@snzoz.lublin.pl, tel. 817 286 523, adres: ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin, lub osobicie w dni robocze w godzinach 7:00 - 13:00 pokj nr 89 budynek A,
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bd w celu wiadczenia usug medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oglnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 1 lit. h oglnego rozporzdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bd wycznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisw prawa,
  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane bd przez okres 20 lat,
  6) posiada Pani/Pan prawo do dania od administratora dostpu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa,
  9) dane nie bd podlega zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

  ⇒ 
  RODO.Informacja dla kontrahentw
  PDF pobierz (PDF 100 KB)
  ⇒ 
  RODO.Informacja dla pacjenta
  PDF pobierz (PDF 100 KB)
  ⇒ 
  RODO.Informacja dla personelu medycznego
  PDF pobierz (PDF 130 KB)
  ⇒ 
  RODO.Informacja dot.korespondencji
  PDF pobierz (PDF 100 KB)
  ⇒ 
  RODO.Informacja dotyczca monitoringu
  PDF pobierz (PDF 100 KB)
  ⇒ 
  RODO.Informacja dot.skarg i wnioskw
  PDF pobierz (PDF 100 KB)
  ⇒ 
  RODO.Klauzula informacyjna do przetargu poniej 130 000 zotych
  PDF pobierz (PDF 80 KB)
  ⇒ 
  RODO.Klauzula informacyjna do przetargu powyej 130 000 zotych
  PDF pobierz (PDF 82 KB)
  ⇒ 
  RODO.Informacja dla kandydata do pracy
  PDF pobierz (PDF 100 KB)
  ⇒ 
  RODO.Informacja dla pracownikw
  PDF pobierz (PDF 100 KB)
  ⇒ 
  Klauzula informacyjna dla personelu medycznego - wiadczenia pienine za prac - COVID-19
  PDF pobierz (PDF 84 KB)
  ⇒ 
  RODO.Klauzula informacyjna dotyczca przetwarzania danych osobowych w zwizku z dziaaniami podejmowanymi w celu zapobiegania, przeciwdziaania i zwalczania COVID-19, w tym do wywiadu epidemiologicznego pacjenta.
  PDF pobierz (PDF 56 KB)