• oferta medyczna

  Oferta medyczna

 • BADANIA KLINICZNE
 • Oddziały szpitalne
 • Przychodnia
 • Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej
 • ZOL Psychiatryczne
 • Pracownie diagnostyczne
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej
 • Kriokomora - Zapisy
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
 • Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
 • Cennik świadczeń zdrowotnych
 • Katalog świadczeń zdrowotnych
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

  W skład Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia wchodzą:
  ⇒ Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
  ⇒ Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
  ⇒ Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

  Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

  Kierownik

  Dr n. med. Aneta Pyłypczuk

  Rejestracja tel.

  tel. 81 728 63 73; 81 744 22 28

  Lokalizacja

  Lublin, ul. Abramowicka 4b


  1. Poradnictwo, psychoedukacja dla osób uzależnionych i ich rodzin.

  2. Terapia indywidualna dla osób:
  - uzależnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych, hazardu patologicznego
  - osób współuzależnionych
  - osób z tzw. syndromem DDA

  3. Terapia grupowa:

  Grupa podstawowa - dla pacjentów uzależnionych rozpoczynających proces leczenia - realizuje podstawowy program terapii;
  - wtorki i czwartki, od godz. 17:00 do 19:00
  - osoby prowadzace: Paulina Wiczewska, Marta Klocek

  Grupy dalszego zdrowienia - dla pacjentów uzależnionych po podstawowym programie terapii
  - wtorek godz. 11:00-13:00, prowadzący Jarosław Elzakowski;
  - środa godz. 10:30-12:30, prowadząca Katarzyna Czarnecka;
  - środa godz. 17:00-19:00, prowadząca Edyta Łbik-Lichtenberg;
  - środa godz. 17:00-19:00, prowadząca Agnieszka Pisarska;
  - czwartek godz. 17:00-19:00, prowadząca Karolina Wojciechowska-Oremczuk od 21.11.2023

  Grupa pogłębiona - dla pacjentów uzależnionych po grupie dalszego zdrowienia;
  - wtorek godz. 17:00-19:00, prowadząca Izabela Małecka-Kostrubiec

  Grupa dla osób współuzależnionych
  - poniedziałek godz. 17:00-19:00, prowadząca Wiesława Brodacka

  Grupa DDA
  - poniedziałek godz. 17:00-19:00, prowadząca Anna Wróblewska

  Wszelkie informacje dotyczace kwalifikacji na grupy mozna uzyskać pod numerami telefonu;
  tel. 81 728 63 73; 81 744 22 28 - od pon. do czw. w godz. 8:00-19:00; pt. 8:00-16:00

  4. Konsultacje psychiatryczne

  Rejestracja tel.: 81 728 63 73; 81 744 22 28

  lek. med. Katarzyna Kmieć:
  - wtorki 08:00-15:35

  dr n. med. Aneta Pyłypczuk:
  - piątki 09:00-14:00

  Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

  Ordynator Oddziału

  Dr n. med. Dariusz Malicki

  Kontakt

  Gabinet Ordynatora tel. 81 7286 354
  Lekarz oddziału tel. 81 7286 301
  Dyżurka Pielęgniarek tel. 81 7286 355
  Sekretariat/Pielęgniarka Oddziałowa tel. 81 7286 353
  Psychologowie/Terapeuci tel. 81 7286 302

  Adres email

  terapeucicotua@snzoz.lublin.pl

  Lokalizacja

  Lublin, ul. Abramowicka 2, na terenie szpitala; budynek 'P'


  Pełna informacja o ofercie oddziału COTUA:

  Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu


  Oddział prowadzi terapię w ramach:
  - intensywnego podstawowego programu terapii uzależnienia od alkoholu
  - psychoterapia grupowa, psychoterapia indywidualna - każdy pacjent ma swojego osobistego terapeutę, który ustala jego osobisty program terapii, farmakoterapia wspomagająca
  - czas terapii ustalany jest indywidualnie, zazwyczaj ok. 6-8 tygodni
  - interwencja w nawrocie-zapobieganie spożyciu alkoholu u osób utrzymujących abstynencję
  - leczenie osób uzależnionych od leków i innych substancji psychoaktywnych
  - terapia hazardu patologicznego i innych uzależnień niechemicznych
  - spotkania edukacyjno-informacyjne dla rodzin pacjentów leczonych w oddziale,
  - pacjenci w ramach mitingów AA, NA, AH mają możliwość spotkać się z tymi, którzy długo utrzymują abstynencję, a w ten sposób czerpać wiedzę potrzebną do zmiany,
  - spotkania i zajęcia dla pacjentów po ukończeniu podstawowego programu terapii, maratony terapeutyczne, Klub Byłego Pacjenta.

  Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

  Kierownik

  Dr n. med. Aneta Pyłypczuk

  Rejestracja

  tel. 81 7286 373; 81 7442 228

  Lokalizacja

  Lublin, ul. Abramowicka 4b


  Dzienny Oddział Leczenia Uzależnienia od Alkoholu jest przeznaczony dla pacjentów, którzy rozpoczynaja proces leczenia. W ramach DOTUA realizowany jest podstawowy program terapeutyczny, równoważny podstawowemu programowi w trybie stacjonarnym.

  Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do 15:00. Na czas leczenia w Oddziale Dziennym pacjent ma prawo do otrzymania zwolnienia lekarskiego. Program terapeutyczny jest realizowany w okresie 40 dni roboczych (około 8 tygodni).

  W ramach DOTUA możliwe są przyjęcia interwencyjne, uwzględniające pobyty krótkotrwałe z naciskiem na indywidualny kontakt terapeutyczny.

  Do przyjęcia do DOTUA wymagane jest skierowanie (od lekarza rodzinnego, psychiatry), następnie należy telefonicznie umówić spotkanie z terapeutą, który zakwalifikuje do leczenia w oddziale i ustali termin przyjęcia.