• oferta medyczna

  Oferta medyczna

 • BADANIA KLINICZNE
 • Oddziay szpitalne
 • Przychodnia
 • Orodek Rehabilitacji Leczniczej
 • ZOL Psychiatryczne
 • Pracownie diagnostyczne
 • Zakad Diagnostyki Obrazowej
 • Kriokomora - Zapisy
 • Wojewdzki Orodek Terapii Uzalenie i Wspuzalenienia
 • Caodobowy Oddzia Terapii Uzalenienia od Alkoholu
 • Cennik wiadcze zdrowotnych
 • Katalog wiadcze zdrowotnych
 • CENTRUM BADA MEDYCZNYCH

  W Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie powoane zostanie Centrum Bada Medycznych bdce dedykowan jednostk do prowadzenia bada klinicznych w naszym Szpitalu. Kompleksowe zarzdzanie Centrum Bada Medycznych powierzone zostao KO-MED Centra Kliniczne.

  Kontakt:
  START-UP KO-MED Centra Kliniczne tel. +48 81 533 691 047
  e-mail: feasibility@komed-ck.pl