• onas

  O nas

 • O Szpitalu
 • Wadze Szpitala
 • Rada Spoeczna
 • Administracja
 • Statut
 • Polityka prywatnoci
 • Warsztaty Terapii Zajciowej
 • Zamawianie recept
 • Galeria "pod Czwrk"
 • Deklaracja dostpnoci
 • Kontakt
 • Wykaz telefonw
 • Dojazd i zasady wjazdu
 • Rada Spoeczna Szpitala - Szpital Neuropsychiatryczny

  Rada Spoeczna Szpitala

  Przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym dziaa Rada Spoeczna, ktra jest organem inicjujcym i opiniodawczym organu zaoycielskiego oraz organem doradczym Dyrektora.
  Rad Spoeczn Szpitala powouje i odwouje Zarzd Wojewdztwa Lubelskiego oraz dokonuje zmian w jej skadzie.

  Rada Spoeczna liczy 7 osb.
  W skad Rady wchodz
  1. Jako przewodniczcy:
  - Marszaek Wojewdztwa Lubelskiego lub osoba przez niego upowaniona,
  2. Jako czonkowie:
  - przedstawiciel Wojewody Lubelskiego,
  - przedstawiciele wyonieni przez Sejmik Wojewdztwa Lubelskiego.

  Skad Rady Spoecznej Szpitala

  Zgodnie z obowizujca Uchwa Nr DLXV/10002/2024 Zarzdu Wojewdztwa Lubelskiego z dnia 26 marca 2024 r. w skad Rady Spoecznej Szpitala wchodz:

  1. Piotr Bre - Przewodniczcy
  2. Anna Augustyniak
  3. Barbara Barszczewska
  4. Boena Lisowska
  5. Zbigniew Ryszard awniczak
  6. Piotr Popiel
  7. Ewa Pocica - Polednik