• oferta medyczna

  Oferta medyczna

 • BADANIA KLINICZNE
 • Pracownia Psychologii Klinicznej
 • Oddziały szpitalne
 • Przychodnia
 • Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej
 • ZOL Psychiatryczne
 • Pracownie diagnostyczne
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej
 • Kriokomora - Zapisy
 • Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
 • Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
 • Cennik świadczeń zdrowotnych
 • Katalog świadczeń zdrowotnych
 • ODDZIAŁY PSYCHIATRYCZNE OGÓLNE

  Oddział Psychiatryczny Ogólny IV
  Ordynator Oddziału: dr n. med. Dorota Jędrzejewska
  Kontakt:
  Gabinet Ordynatora
  tel. 81 744 30 61 w.312;
  tel. 81 728 63 12;
  Gabinet lekarski
  tel. 81 744 30 61 w.314
  tel. 81 728 63 14
  Dyżurka pielęgniarek
  tel. 81 744 30 61 w.313;
  tel. 81 728 63 13;

  Oddział Psychiatryczny Ogólny V
  Ordynator Oddziału: lek. med. Wojciech Matysiewicz
  Kontakt:
  Gabinet Ordynatora
  tel. 81 744 30 61 w.317;
  tel. 81 728 63 17;
  Gabinet lekarski
  tel. 81 744 30 61 w.319;
  tel. 81 728 63 19;
  Dyżurka pielęgniarek
  tel. 81 744 30 61 w.318;
  tel. 81 728 63 18 w.318;

  Oddział Psychiatryczny Ogólny VI
  Ordynator Oddziału: lek. med. Katarzyna Tomkiewicz Jakubczak
  Kontakt:
  Gabinet Ordynatora
  tel. 81 744 30 61 w.322;
  tel. 81 728 63 22;
  Gabinet lekarski
  tel. 81 744 30 61 w.324;
  tel. 81 728 63 24;
  Dyżurka pielęgniarek
  tel. 81 744 30 61 w.323;
  tel. 81 728 63 23;

  Oddział Psychiatryczny Ogólny VII
  Ordynator Oddziału: lek. med. Małgorzata Elert
  Kontakt:
  Gabinet Ordynatoratel.
  tel. 81 744 30 61 w.327;
  tel. 81 728 63 27;
  Dyżurka pielęgniarek
  tel. 81 744 30 61 w.328
  tel. 81 728 63 28

  Oddział Psychiatryczny Ogólny VIII
  Ordynator Oddziału: lek. med. Artur Mozer
  Kontakt:
  Gabinet Ordynatora
  tel. 81 744 30 61 w.332;
  tel. 81 728 63 32;
  Dyżurka pielęgniarek
  tel. 81 744 30 61 w.333
  tel. 81 728 63 33;

  ODDZIAŁY PSYCHIATRYCZNE SPECJALISTYCZNE

  Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny III
  — prowadzi terapię mającą na celu poprawę funkcjonowania psychospołecznego pacjentów.
  Ordynator Oddziału: lek. med. Beata Skowron
  Kontakt:
  Gabinet Ordynatora
  tel. 81 744 30 61 w.308;
  tel. 81 728 63 08;
  Dyżurka pielęgniarek
  tel. 81 744 30 61 w.309
  tel. 81 728 63 09;

  Oddział Psychogeriatryczny
  — przeznaczony dla chorych z zaburzeniami psychicznymi powyżej 60 roku życia.
  Ordynator Oddziału: lek. med. Piotr Słabczyński
  Kontakt:
  Gabinet Ordynatora
  tel. 81 744 30 61 w.349;
  tel. 81 728 63 49;
  Gabinet lekarski
  tel. 81 744 30 61 w.349;
  tel. 81 728 63 49;
  Gab. Pielęgniarki Oddziałowej
  tel. 81 744 30 61 w.359
  Dyżurka pielęgniarek
  tel. 81 744 30 61 w.360
  tel. 81 728 63 60

  Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży
  Pododdział Dzienny dla Dzieci - podlega pod Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży.
  Ordynator Oddziału: lek. med. Zenona Kaczkowska
  Kontakt:
  Gabinet Ordynatora/Gabinet lekarski
  tel. 81 744 30 61 w.331;
  tel. 81 728 63 31;
  Dyżurka pielęgniarek
  tel. 81 744 30 61 w.361
  tel. 81 728 63 61;

  Oddział Psychiatrii Sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu z Pododdziałem Psychiatrii Sądowej o podstawowym zabezpieczeniu
  — przeznaczony dla osób z zaburzeniami psychicznymi podejrzanymi lub oskarżonymi o dokonanie czynów karalnych, wobec których wykonywany jest środek zabezpieczający.
  Ordynator Oddziału: lek. med. Cezary Rzepkowski
  Kontakt:
  Gabinet Ordynatora - tel. 81 728 63 03
  Gabinety lekarskie - tel. 81 728 63 04
  Dyżurka pielęgniarek - tel. 81 728 63 05

  Telefony dla pacjentów:
  pododział kobiecy (A) - tel. 81 728 65 02
  pododział męski (B) - tel. 81 728 65 01

  ODDZIAŁY ODWYKOWE

  Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu (COTUA)
  Ordynator Oddziału: lek. med. Dariusz Malicki
  Kontakt:
  Gabinet ordynatora
  tel. 81 744 30 61 w.354;
  tel. 81 728 63 54;
  Dyżurka pielęgniarek
  tel. 81 744 30 61 w.353
  tel. 81 728 63 53;

  Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA)
  Ordynator Oddziału: lek. med. Jolanta Janku-Jakubiec
  Kontakt:
  Gabinet lekarski
  tel. 81 744 30 61 w.356;
  tel. 81 728 63 56;
  Dyżurka pielęgniarek
  tel. 81 744 30 61 w.357
  tel. 81 728 63 57;
  tel. 81 744 30 61 w.358;

  Oddział Detoksykacyjny dla Narkomanów
  Ordynator Oddziału: lek. med. Andrzej Kaciuba
  Kontakt:
  Gabinet Ordynatora
  tel. 81 744 30 61 w.363;
  tel. 81 728 63 63;
  Dyżurka pielęgniarek
  tel. 81 744 30 61 w.362
  tel. 81 728 63 62;

  ODDZIAŁY SOMATYCZNE

  Oddział Psychosomatyczny
  Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Intensywnej Terapii
  Ordynator Oddziału: lek. med. Bożena Kowal
  Kontakt:
  Gabinet Ordynatora / Gabinet lekarski
  tel. 81 744 30 61 w.339;
  tel. 81 728 63 39;
  Dyżurka pielęgniarek / Gabinet lekarski
  tel. 81 744 30 61 w.341
  tel. 81 728 63 41;

  Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
  Ordynator Oddziału: dr n. med. Jolanta Obel-Adamska
  Kontakt:
  Gabinet Ordynatora
  tel. 81 744 30 61 w.351;
  tel. 81 728 63 51;
  Dyżurka pielęgniarek
  tel. 81 744 30 61 w. 352
  tel. 81 728 63 52;

  Oddział Rehabilitacyjny Dzienny
  Ordynator Oddziału: lek. med. Beata Drożdżyk
  Kontakt:
  tel. 81 744 30 61 w.381 tel. 81 728 63 81

  ODDZIAŁY PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ

  Oddział Hospitalizacji Domowej
  Ordynator Oddziału: lek. med. Bogusław Brzozowicz
  Kontakt:
  tel. 81 743 98 97
  tel. 81 744 30 61 w.321
  tel. 81 728 63 21;

  Oddział Dzienny Psychiatryczny
  Ordynator Oddziału: lek. med. Małgorzata Doman-Kozak
  Kontakt: Gabinet Ordynatora / Dyżurka pielęgniarek
  tel. 81 744 30 61 w.364;
  tel. 81 728 63 64;

  Oddział Dzienny Zaburzeń Nerwicowych
  — przeznaczony dla chorych z zaburzeniami nerwicowymi, osobowości i zachowania.
  Kierownik Oddziału: mgr psycholog Magdalena Jaworska
  Gabinet Kierownika
  tel. 81 744 30 61 w.330;