• dla pacjenta

  Dla Pacjenta

 • Przyjcie
 • Regulamin odwiedzin
 • Prawa pacjenta
 • Standardy Ochrony Dzieci
 • Rzecznik Praw Pacjenta
 • Opieka duszpasterska
 • Dostp do Internetu
 • Skargi i wnioski
 • Internetowe Konto Pacjenta
 • Koronawirus - kwarantanna
 • Skargi i wnioski - informacje

  INFORMACJA DYREKTORA O SPOSOBIE PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKW

  (Procedura Q-ZO 13)

  Skargi i wnioski mog by wnoszone w formie:

  - pisemnej - za porednictwem Kancelarii szpitala, od poniedziaku do pitku w godz. 7:10-14:20, za porednictwem poczty na adres Szpitala lub za pomoc telefaksu, poczty elektronicznej,

  - ustnej - za porednictwem Dziau Organizacyjnego, od poniedziaku do pitku w godz. 7:00-10:00


  Procedura rozpatrywania skarg i wnioskw