• oferta medyczna

  Oferta medyczna

 • BADANIA KLINICZNE
 • Oddziay szpitalne
 • Przychodnia
 • Orodek Rehabilitacji Leczniczej
 • ZOL Psychiatryczne
 • Pracownie diagnostyczne
 • Zakad Diagnostyki Obrazowej
 • Kriokomora - Zapisy
 • Wojewdzki Orodek Terapii Uzalenie i Wspuzalenienia
 • Caodobowy Oddzia Terapii Uzalenienia od Alkoholu
 • Cennik wiadcze zdrowotnych
 • Katalog wiadcze zdrowotnych
 • Przychodnie Specjalistyczne

  Proponujemy bezpatne leczenie w ramach umowy z NFZ

  REJESTRACJA PACJENTW DO PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ:
  PRZY OKIENKU - OD GODZ. 7:30 do 18:00
  TELEFONICZNIE (tel. 81 7486 936) - OD GODZ. 9:00 do 15:30

  Prosz pamita o zabraniu ze sob dowodu osobistego.

  PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DOROSYCH

  udziela wiadcze ambulatoryjnych w zakresie psychiatrii osobom dorosym, prowadzi diagnostyk i leczenie zaburze pamici, orzeka o stanie zdrowia psychicznego osb leczonych dla potrzeb upowanionych instytucji.

  Kontakt:
  tel. 81 7486 936 - rejestracja
  Lokalizacja:
  ul. Abramowicka 2; I pitro budynku „A”

  PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MODZIEY

  udziela wiadcze zdrowotnych w zakresie psychiatrii dzieci i modziey w wieku 1-18 lat, orzeka o stanie zdrowia psychicznego dzieci i modziey dla potrzeb upowanionych instytucji.

  Kontakt:
  tel. 81 7486 936 - rejestracja
  Lokalizacja:
  ul. Abramowicka 2; I pitro budynku „A”

  PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

  udziela pomocy psychologiczno-psychoterapeutycznej w problemach i zaburzeniach dotyczcych indywidualnych osb - Poradnictwo i Terapia Dorosych, a take dotyczcych systemu rodzinnego - Poradnictwo i Terapia Rodzin.

  Kontakt:
  tel. 81 7286 522 - rejestracja
  Lokalizacja:
  ul. Abramowicka 2; I pitro budynku „A”

  PORADNIA PSYCHOLOGICZNA dla Dzieci i Modziey

  udziela pomocy psychologiczno-psychoterapeutycznej w problemach i zaburzeniach dotyczcych dzieci i modziey.

  Kontakt:
  tel. 81 7286 522 - rejestracja
  Lokalizacja:
  ul. Abramowicka 2; I pitro budynku „A”

  PORADNIA NEUROLOGICZNA

  udziela wiadcze ambulatoryjnych w zakresie neurologii dorosych.

  Kontakt:
  tel. 81 7486 936
  Lokalizacja:
  ul. Abramowicka 2; I pitro budynku „A”

  PORADNIA REHABILITACYJNA

  udziela wiadcze zdrowotnych z zakresu rehabilitacji neurologicznej ambulatoryjnej.

  Kontakt:
  tel. 81 7486 936
  Lokalizacja:
  ul. Abramowicka 2; I pitro budynku „A”

  PORADNIA CHIRURGII OGLNEJ

  udziela wiadcze zdrowotnych z zakresu chirurgii.

  Kontakt:
  tel. 81 7286 382
  tel. 81 7486 936
  Lokalizacja:
  ul. Abramowicka 2; I pitro budynku „A”, Gabinet chirurgiczny - budynek „B”, parter

  PORADNIA TERAPII UZALENIE OD SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH

  udziela wiadcze zdrowotnych w zakresie uzalenienia od substancji psychoaktywnych.

  Kontakt:
  tel. 81 7286 373
  tel. 81 7442 228
  Lokalizacja:
  ul. Abramowicka 4B