• projekty

  Projekty

 • Projekty aktualne
 • Fundusze Unijne
 • Realizacja projektów w Szpitalu Neuropsychiatrycznym

  ⇒ KOMUNIKAT do Projektu "Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie cz. I" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027
  ⇒ OGŁOSZENIE O NABORZE PLACÓWEK POZ DO WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU "WDROŻENIE PROGRAMU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH U MŁODZIEŻY I MŁODYCH DOROSŁYCH"
  ⇒ Projekt - Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19
  ⇒ Pilotażowy Projekt diagnostyki HCV wśród pacjentów i personelu Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie.
  ⇒ Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji społecznej dotyczącej Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży - dla podmiotu-strony umowy z NFZ świadczącego usługi środowiskowe.
  ⇒ Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji społecznej dotyczącej Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży - dla podmiotu POZ z powiatu puławskiego.
  ⇒ Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji społecznej dotyczącej Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży - dla podmiotu działającego na rzecz edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży.
  ⇒ Projekt - Doskonalenie kadr systemu opieki zdrowotnej, oświaty i pomocy społecznej z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, psychoterapii dzieci i młodzieży oraz terapii środowiskowej dzieci i młodzieży -> nr projektu POWR.05.04.00-00-0179/19
  ⇒ Projekt finansowany z NFOŚiGW - Poprawa efektywności energetycznej i podwyższenie standardu techniczno - użytkowego zabytkowego budynku Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie (dawnego dworu Sachsów)...
  ⇒ Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu.
  ⇒ Projekt E-Zdrowie - Informatyzacja i rozwój usług elektronicznych w Szpitalu Neuropsychiatrycznym...
  ⇒ Projekt - Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych... -> budowa ZOLP w SN SPZOZ
  ⇒ Umowa z 27 czerwca 2018 roku na roboty budowlane Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego
  ⇒ Wmurowanie 16 października 2018 roku Kamienia Węgielnego pod budowę ZOLP
  ⇒ ZOLP otwarcie 30 października 2020 roku
  ⇒ Dworek Sachsów otwarcie 5 listopada 2021 roku

  KOMUNIKAT do Projektu "Funkcjonowanie i rozwój Regionalnego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. M. Kaczyńskiego w Lublinie cz. I" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.  Dokumenty do pobrania

   
  Formularz zgłoszeniowy
  PDFpobierz plik (PDF 221 KB)
   
  Umowa uczestnictwa w projekcie
  DOCpobierz plik (WORD 144 KB)
   
  Regulamin uczestnictwa w projekcie
  DOCpobierz plik (WORD 35 KB)

  OGŁOSZENIE O NABORZE PLACÓWEK POZ DO WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTU "WDROŻENIE PROGRAMU PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I INNYCH SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH U MŁODZIEŻY I MŁODYCH DOROSŁYCH"


  Zgodnie z punktem VII zawartym w ogłoszeniu o naborze POZ do współpracy przy realizacji projektu "Wdrożenie programu profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży oraz młodych dorosłych na terenie makroregionu wschodniego" Zamawiający unieważnia nabór konkursowy.

  Więcej informacji o projekcie na stronie https://www.uzaleznienia-lublin.pl/

  Projekt dofinansowywany z Funduszy Europejskich - Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas Covid-19


  Pilotażowy Projekt diagnostyki HCV wśród pacjentów i personelu Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie  Szpital Neuropsychiatryczny przystąpił z dniem 28.09.2020 r. do Pilotażowego Projektu diagnostyki HCV wśród pacjentów i personelu szpitala. Jest to pierwszy tego typu projekt prowadzony w Polsce na tak dużą skalę. Według dostępnych opracowań zagranicznych osoby cierpiące na schorzenia psychiczne są bardziej narażone na ekspozycję i zakażenia drogą krwiopochodną. Projekt ma na celu zbadanie powyższej kwestii w warunkach polskich. Testowaniem będzie zajmował się wyznaczony do tego personel Szpitala. Dzień podpisania umowy uświetnił wykład eksperta klinicznego dr hab. n. med. Krzysztofa Tomasiewicza, Kierownika Kliniki Chorób Zakaźnych Szpitala PSK1 w Lublinie, który jest także zaangażowany w realizację Projektu.


  Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji społecznej dotyczącej Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży - dla podmiotu-strony umowy z NFZ świadczącego usługi środowiskowe.


  Dokumenty do pobrania

   
  Załącznik nr 1 - Formularz oferty (wersja edytowalna)
  DOCpobierz plik (WORD 28 KB)

  Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji społecznej dotyczącej Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży - dla podmiotu POZ z powiatu puławskiego.


  Dokumenty do pobrania

   
  Załącznik nr 1 - Formularz oferty (wersja edytowalna)
  DOCpobierz plik (WORD 28 KB)

  Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach konkursu na skalowanie innowacji społecznej dotyczącej Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży - dla podmiotu działającego na rzecz edukacji i rozwoju dzieci i młodzieży.


  Dokumenty do pobrania

   
  Załącznik nr 1 - Formularz oferty (wersja edytowalna)
  DOCpobierz plik (WORD 28 KB)

  Projekt dofinansowywany z Funduszy Europejskich - Doskonalenie kadr systemu opieki zdrowotnej, oświaty i pomocy społecznej z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, psychoterapii dzieci i młodzieży oraz terapii środowiskowej dzieci i młodzieży...


  Szpital Neuropsychiatryczny w Lublinie uzyskał wsparcie finansowe ze środków krajowych NFOŚiGW na działania poprawiające efektywność gospodarowania energią elektryczną i cieplną.  Inwestycja przyniesie wymierne korzyści ekologiczne i oszczędności finansowe, ale także podwyższy standard pobytu pacjentów i podopiecznych w Szpitalu.


  Dnia 18 lutego 2019 r. w Warszawie, Dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego dr n. med. Piotr Dreher podpisał umowę regulującą przekazanie dotacji w kwocie 3 406 242 zł przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekt pod nazwą "Poprawa efektywności energetycznej i podwyższenie standardu techniczno - użytkowego zabytkowego budynku Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie (dawnego dworu Sachsów)" - całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 4 371 505 zł.


  W dniu 28 października 2019 roku została podpisana umowa na roboty budowlane zabytkowego budynku Szpitala Neuropsychiatrycznego - dawnego dworu Sachsów.  Efekty ekologiczne tego przedsięwzięcia oznaczają zmniejszenie emisji CO2, co przyczyni się do zmniejszenia efektu cieplarnianego. Realizacja Umowy skutkować będzie również zmniejszeniem zużycia energii w budynku, a ponadto zapewni produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Działania podnoszące efektywność energetyczną przyniosą dodatkowo komfort pobytu, leczenia i rehabilitacji pacjentów i podopiecznych. Należy także nadmienić, iż Szpital jest obiektem leżącym na terenie przedwojennego, zabytkowego majątku należącego niegdyś do rodziny Sachsów.


  Przewidziane działania termomodernizacyjne potrwają do końca września 2020 r. i obejmą 1009,6 m2 powierzchni budynków. Dotowane przez NFOŚiGW przedsięwzięcie obejmie ocieplenie ścian, podłóg, wymianę stolarki. Ważnym krokiem będzie budowa systemu wentylacji z odzyskiem ciepła. Modernizacja dotyczyć będzie również systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia. Nastąpi także montaż instalacji fotowoltaicznej.


  Wraz z zakończeniem prac zmniejszy się emisja CO2 do atmosfery (o 235,38 Mg/rok). Zużycie energii pierwotnej zmaleje o 3 837,39 GJ/rok, a ilość wytworzonej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych sięgnie 39,82 MWh/rok.  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu


  Dokumenty do pobrania

   
  Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego naboru partnera
  PDFpobierz plik (PDF 29 KB)

  Projekt E-Zdrowie dofinansowywany z Funduszy Europejskich - Informatyzacja i rozwój usług elektronicznych w Szpitalu Neuropsychiatrycznym  Projekt dofinansowywany z Funduszy Europejskich - Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych...


  Umowa z 27 czerwca 2018 roku na roboty budowlane Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego
  Wmurowanie 16 października 2018 roku Kamienia Węgielnego pod budowę Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Psychiatrycznego  Uroczystość otwarcia Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego, SPZOZ w Lublinie


  30 września 2020 roku o godz. 11:00 na terenie naszego Szpitala miało miejsce uroczyste otwarcie nowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Psychiatrycznego.

  Inwestycja została zrealizowana w ramach Projektu: "Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny", dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

  W uroczystości udział wzięli włodarze naszego miasta i województwa oraz inni znamienici goście.

  Poniżej krótka relacja zdjęciowa z tego wydarzenia.  Otwarcie ZOLP SN SPZOZ w Galerii Foto

  Uroczystość otwarcia zabytkowego budynku Szpitala (dawnego dworu Sachsów) w Szpitalu Neuropsychiatrycznym im. Prof. Mieczysława Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie


  W dniu 5 listopada 2021 roku o godz. 12:00 na terenie naszego Szpitala miało miejsce uroczyste otwarcie zabytkowego budynku Szpitala (dawnego dworu Sachsów).

  Inwestycja została zrealizowana w ramach przedsięwzięcia p.n.: "Poprawa efektywności energetycznej i podwyższenie standardu techniczno-użytkowego zabytkowego budynku Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SPZOZ w Lublinie (dawnego dworu Sachsów)"

  W uroczystości udział wzięli włodarze naszego miasta i województwa oraz inni znamienici goście.

  Poniżej krótka relacja zdjęciowa z tego wydarzenia.  Otwarcie Dworu Sachsów SPZOZ w Galerii Foto